you like to do it as a child on your own

Du säger att jag skrattar bort dig men du var ju aldrig här.